top of page
Faste aktiviteter

SABBATSKOLE

Bibelundervisning for de voksne.
Hver lørdag kl. 10.30 deler menigheten seg opp i små grupper og bruker ca. 45 minutter på å samtale om bibelske emner.

 

Barnas bibeltime.
Barna får bibelundervisning som er tilpasset den enkeltes aldersnivå. Vi opererer med alderstrinnene: (0-5 år), (6-9 år), (10-12 år), (13-15 år).

GUDSTJENESTE

Hver lørdag kl. 11.45 er det vanlig gudstjeneste i kirkesalen.

 

I adventkirken er det Bibelen og ikke alteret som står sentralt i menighetens bevissthet og aktivitet. Gudstjenesten er derfor noe vi alle ser fram til og gleder oss til. Kanskje du også kan finne oppmuntring og retning i livet ved våre gudstjenester. Velkommen!

BØNNEMØTER

Det blir holdt bønnemøte i kirkens underetasje hver onsdag kl. 18.00.

 

bottom of page