top of page
Sandefjord menighet

Vi er en liten, men mangfoldig menighet, med et stort ønske om å dele budskapet om evangeliet i Jesus Kristus. Du er hjertelig velkommen til å besøke oss!

TRO OG LÆRE

Syvendedagsadventistene har Bibelen som sin eneste trosbekjennelse, og mener at Skriften framholder en del fundamentale læresetninger. Disse læresetningene, slik de er gjengitt i det følgende, uttrykker SDAs forståelse av Bibelens lære. Endringer av de følgende punktene kan skje ved en hovedforsamling i Generalkonferensen når Den hellige ånd leder menigheten til en mer fullstendig forståelse av bibelsk sannhet, eller man finner at Guds ords lære rent språklig kan uttrykkes på en bedre måte.

bottom of page